Pozostałe realizacje użyteczności publicznej, nietypowe projekty